Combo dành cho 2 khách

Combo Phòng Superior + Vé Cáp Treo

Giá: 3.390.000đ/2khách NL+1TE

Bao gồm: 1 Đêm Phòng Superior + 2 vé cáp treo + ăn sáng buffe + thuế + phí

(Thời gian sử dụng: từ 10/07/2018)

Liên hệ: 0914800544

Tháng Năm 19, 2018 10:08 chiều Published by Leave your thoughts